Heel mij, Heilige Gerardus.
Zooals gij ook al zoovelen heeft geheeld.

Troost mij, Heilige Gerardus.
Zooals gij ook al zoovelen heeft getroost.

Deel met mij, Heilige Gerardus.
Zooals gij ook met zoovelen heeft gedeeld.

Drink met mij, Gerardus.
Zooals ook gij met zoovelen heeft geproost.

Geef je mening